OCHRONA ZARZĄDU
I WŁAŚCICIELI FIRM


Kancelaria brokerska ADESS Broker specjalizuje się we wdrażaniu i obsłudze ubezpieczeń ochrony prawno-podatkowej, dedykowanej Członkom Zarządu i Właścicielom firm. Najszersze w Polsce kompetencje i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu, gwarantują Klientom skorzystanie z najnowszych rozwiązań szytych na miarę w odpowiedzi na konkretne potrzeby danego przedsiębiorcy, przy zachowaniu najwyższych standardów tajemnicy zawodowej.


OBSŁUGUJEMY 236 FIRM


Z NASZYCH AUTORSKICH ROZWIĄZAŃ SKORZYSTAŁO 20 000 OSÓB


DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE


OCHRONA PRAWNA TO

 • POKRYCIE KOSZTÓW OBRONY I ODSZKODOWANIA POWSTAŁE NA SKUTEK UCHYBIENIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ
 • POKRYCIE KOSZTÓW KARY I GRZYWNY ADMINISTRACYJNEJ
 • POKRYCIE KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA DŁUGI PUBLICZNOPRAWNE

 • POKRYCIE KOSZTÓW OKOŁOROSZCZENIOWYCH ZWIĄZANYCH M.IN. Z CZYNNOŚCIAMI:
  - POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO
  - POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
  - DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  - ZASKARŻENIA DECYZJI
  - EKSTRADYCJI
  - ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO
  - STAWIENNICTWA
  - PORĘCZENIA MAJĄTKOWEGO
  - PUBLIC RELATIONS
  - PORADY PRAWNEJ
  - ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
  - WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

OCHRONA PODATKOWA TO

 • POKRYCIE KOSZTÓW OBRONY W POSTĘPOWANIACH WSZCZĘTYCH Z:
  - KKS
  - KK
  - ZUS, PIP I PFRON
 • POKRYCIE ZAPŁACONYCH KAR I GRZYWNY
 • POKRYCIE KOSZTÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZĄCEGO SCHEMATÓW PODATKOWYCH W TYM POKRYCIE KAR ADMINISTRACYJNYCH (MDR)

 • POKRYCIE SĄDOWEGO DEPOZYTU PIENIĘŻNEGO
 • POKRYCIE KOSZTÓW OKOŁOROSZCZENIOWYCH ZWIĄZANYCH M.IN. Z CZYNNOŚCIAMI:
  - POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
  - PORADY PRAWNEJ
  - POSTĘPOWANIA PORZĄDKOWEGO
  - PUBLIC RELATIONS
  - WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
  - PORĘCZENIA MAJĄTKOWEGO

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WSPÓLNE


PEŁNE POKRYCIE RETROAKTYWNE – START POLISY GWARANTUJE OCHRONĘ WSTECZ

DOŻYWOTNIA OCHRONA USTĘPUJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

OCHRONA WSPÓŁMAŁŻONKÓW/SPADKOBIERCÓW

POKRYCIE KOSZTÓW POZYSKANIA PORĘCZENIA, GWARANCJI, KAUCJI


DLACZEGO BROKER

Doskonale znamy cały rynek oferentów w Polsce a przede wszystkim charakterystykę ich działania w praktyce. Dzięki temu każde negocjacje i wdrożenie są naszym pełnym sukcesem, a także ogromnym ułatwieniem dla codziennej pracy naszego Klienta, który oszczędza czas i pieniądze.

Wypracowaliśmy przejrzysty system porównania zakresu ofert. Wszystkie atrybuty ochrony prawno-podatkowej podlegają szczegółowej analizie.

KIM JEST BROKER

Jesteśmy Brokerem Ubezpieczeniowym zapewniającym Klientowi specjalistyczne doradztwo - nie sprzedajemy polis i usług prawnych, my je tworzymy dla Klienta.

Broker Ubezpieczeniowy działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Fundamentalnym zadaniem Brokera jest: trafna identyfikacja ryzyka, zbadanie realnych w zestawieniu do możliwości rynkowych potrzeb Klienta, opracowanie dedykowanego programu ochrony i wreszcie - przedstawienie szczegółowego porównania uzyskanych ofert wraz z rekomendacją najlepszej z nich. Wsparcie wdrożenia produktu a następnie bieżąca pomoc w jego obsłudze, w tym w egzekwowaniu skutecznej ochrony, jest również czynnością brokerską za którą nie płaci Klient.

Nasza działalność brokerska objęta jest polisą ubezpieczenia OC z Sumą Gwarancyjną 1 924 560,00 Euro.

OD CZEGO ZACZĄĆ


Po prostu skontaktuj się z nami lub wypełnij poniższy formularz
– zadzwonimy i odpowiemy na każde pytanie a rozpoczęta współpraca będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem.

  MODEL WSPÓŁPRACY

  Broker zawsze reprezentuje interes Klienta i dlatego nie jest Agentem, tym samym musi być skutecznie umocowany do pełnienia tak ważnej i odpowiedzialnej roli.

  1. Dokumenty formalne to m.in. udzielenie pełnomocnictwa naszej kancelarii do reprezentowania Klienta w zakresie produktów ochrony prawno-podatkowej.
  2. Audyt funkcjonujących polis.
  3. Rozpoznanie realnych potrzeb Klienta.
  4. Postępowanie brokerskie obejmujące:
   - opracowanie dedykowanego programu dla Klienta,
   - ogłoszenie konkursu ofert,
   - zebranie i porównanie ofert,
   - opracowanie porównania najlepszych oferentów,
   - zaprezentowanie przygotowanego materiału,
   - udzielenie rekomendacji brokerskiej dla najlepszej oferty,
   - negocjacje warunków końcowych.
  5. Wsparcie wdrożenia wybranego rozwiązania.
  6. Stała obsługa brokerska spraw zgłaszanych przez Klienta.
  7. Coroczne monitorowanie rynku i weryfikowanie otrzymanych ofert.

  Każdy nasz Klient otrzymuje dostęp do swojego profilu w systemie kancelarii on-line, gdzie gromadzona jest wszelka dokumentacja związana z programem


  KONTAKT

  ul. Katowicka 47
  41-500 Chorzów

  Telefon: +48 32 3070692

  E-mail: biuro@adess.pl

  Jesteśmy członkiem

  Stowarzyszenie brokerów

  Business Centre Club

  ADESS BROKER SP. Z O. O.

  NIP: 9542782179 | REGON: 368293474 | KRS: 0000694241

  Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  Konto mBank S.A. nr: 62 1140 2004 0000 3902 7709 5602

  Prowadzi działalność Brokera Ubezpieczeniowego pod nadzorem KNF.
  Zezwolenie nr: 2375/17

  ZOBACZ TAKŻE - OPIEKA MEDYCZNA

  OPIEKA MEDYCZMA

  ZAPRASZAMY NA PORTAL GŁÓWNY NASZEJ KANCELARII - www.adess.pl

  link do strony głównej Adess